Projekt OPVK č. CZ.1.07/2.3.00/20.0057

4. 5. 2020
v partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci

OPVK

Název projektu:

Rozvoj a internacionalizace biofyzikálního výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Zahájení realizace: 1.1.2012

Ukončení realizace: 31.12.2014

Realizátor projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Partneři projektu: Medical Healthcom spol. s r.o.; Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Cílem projektu byla podpora odborných kompetencí a internacionalizace biofyzikálního výzkumu tří progresivních výzkumných týmů oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky (KEF) PřF UP v Olomouci.

Zapojení partnera: nestátního zdravotnického zařízení Medical Healthcom spol. s r.o.

Tým „Lidský hlas a funkce hlasivek“ na KEF PřF UP, jehož vedoucím je RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D.,  se věnuje výzkumu a vývoji metod pro zlepšení vyšetření a diagnostiky poruch lidského hlasu. Pro tento výzkum byla potřeba klinická data, která nelze získat na akademickém pracovišti realizátora projektu. Proto probíhala těsná spolupráce s klinickým pracovištěm, zabývajícím se diagnostikou a léčbou hlasových poruch. Pracoviště Medical Healthcom je v současnosti nejaktivnějším pracovištěm tohoto typu v ČR.

Tým partnera (prim. MUDr. Jitka Vydrová a MUDr. Jana Dubová) poskytoval klinické zázemí pro projekt. Prováděl vyšetřování hlasových profesionálů a pacientů s poruchami hlasu metodou videostroboskopie a videokymografie. Prováděl záznam hlasu a vyplnění standardního dotazníku monitorujícího hlasové potíže vnímané pacientem. Tyto nálezy byly anonymizovány a poté využívány výzkumným týmem oddělení biofyziky na KEF PřF UP. Nálezy byly využity pro vývoj nových metod zpracování, analýzy a diagnostiky kmitání hlasivek a porovnány s výsledky počítačových modelů kmitání hlasivek.

Výstupem spolupráce je vylepšení diagnostiky a léčby poruch hlasu na základě nových vědeckých poznatků, nové metody analýzy videokymografických záznamů a modely kmitání hlasivek, které odpovídají klinickým nálezům. Výsledky jsou zveřejňovány prostřednictvím společných prezentací na mezinárodních konferencích, publikací v časopisech a učebnicích.

Pracoviště Medical Healthcom hrálo rovněž důležitou roli při přípravě mítinku k Pan-evropské hlasové konferenci.

Pro objednání nebo
další informace volejte:
(+420) 733 329 365

Ordinační hodiny od 28.6.2024

Pondělí:  8,00 -  14,00
Úterý:  8,00 -  14,00
Středa: 12,00 - 18,00
Čtvrtek  15,30 -  18,00
Pátek:  8,00 -  14,00

Pro rezervaci termínu na vyšetření sluchu pětiletých dětí (screening) volejte na shora uvedené číslo.

Náhradní poskytovatel zdravotní péče:

Medico

Prémiová zdravotní péče:

Hlasové centrum

Hlasové centrum Praha je detašovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico, které se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Další informace

Sluchové centrum

Centrum se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Další informace
Mapa
Medical Healthcom spol. s r.o.
Národní 9 a 11, 3.patro
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metrem B nebo tramvají č. 2, 9, 18, 22 na zastávku Národní třída. Bezbariérový přístup je z Národní č. 9.

Metrem C na zastávku I. P. Pavlova a dále tramvají č. 22 na zastávku Národní třída.

Z Hlavního nádraží nebo zastávky Anděl tramvají č. 9 na zastávku Národní třída.

Zobrazit trasu na mapě

Parkování:

Garáže Národního divadla
1. – 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod., každá další hodina: 20 Kč/hod.

Slovanský ostrov
Pondělí – pátek: 8 – 20 hodin; 40 Kč/hod.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Anděl (3 hod. zdarma, další hod. 50 Kč); Palladium Praha (55 Kč/1 hod.); Rudolfinum (60 Kč/1 hod.); Garáže Pařížská (75 Kč/1 hod.)