Projekt OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0009

4. 5. 2020

Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu - spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení

OPVK

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: Partnerství a sítě

 

Zahájení realizace: 1.6.2011

Ukončení realizace: 31.5.2014

Podpora poskytována z OPVK: 9 441 778,66 Kč

 

Realizátor projektu: Medical Healthcom spol. s r.o.

Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Spolupracující instituce: Západočeská univerzita v Plzni

MHC

Shrnutí výsledků projektu

Kontext projektu

Aby experimentální práce o fyziologii lidského hlasu měla smysl, je nutné ověřovat výsledky experimentu v praxi, k čemuž je nezbytná spolupráce a partnerství mezi výzkumným pracovištěm (specializovaným pracovištěm zabývajícím se problematikou hlasu, tvořením hlasu, výzkumem rezonančních prostor lidského hlasu, atd.) a pracovištěm, které přímo zavádí teoretické poznatky do praxe (Medical Healthcom spol. s r.o.). Konkrétním příkladem je zavedení videokymografické vyšetřovací techniky, která byla vyvinuta pracovníkem Oddělení biofyziky Univerzity Palackého v Olomouci a v každodenní praxi je ověřována (jak na skupině zdravých, tak nemocných pacientů Medical Healthcom spol. s r.o.).

Cílem projektu bylo zkvalitnit a rozšířit spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aplikované praxe v oblasti lidského hlasu. Propojit a navázat dlouhodobou spolupráci mezi:

1. subjekty zabývajícími se výzkumem produkce lidského hlasu
2. subjekty zabývajícími se diagnostikou, terapií a rehabilitací hlasových poruch
3. subjekty zabývajícími se výukou VŠ studentů pedagogických směrů
4. subjekty zabývajícími se vzděláváním akademických pracovníků

Projekt umožnil plynulý přenos výsledků výzkumu do praxe specializovaného zdravotnického zařízení, přenos výsledků do pedagogické výchovy a zpět na pracoviště vysokoškolského základního výzkumu.

Cílová skupina

  • 8 akademických pracovníků a doktorandů Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o specializovanou skupinu odborníků, kteří vyučující v bakalářských a magisterských oborech a pracují na výzkumných úkolech v oblasti produkce lidského hlasu.
  • 5 akademických pracovníků Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se o specializovanou skupinu odborníků vyučujících v bakalářských a magisterských oborech a pracujících na výzkumných úkolech: A) v oblasti edukace a diagnostiky hlasu, B) v oblasti komunikačních dovedností.
  • 100 VŠ studentů Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se zejména o studenty následujících oborů: Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů, Hudba se zaměřením na vzdělávání. Obory připravují studenty na pedagogickou praxi, která nárokuje profesionální hlasový výkon.

Hlavní aktivity projektu

  • Odborné stáže
  • Zahraniční odborné stáže - krátkodobé
  • Tematické workshopy
  • Mezinárodní konference
  • Odborná diskuzní fóra
  • Zahraniční odborné stáže – střednědobé

Kontaktní osoba projektu

Ing. Hana Vošahlíková
tel. 606 674 838
e-mail: hana.vosahlikova@hlasovecentrum.cz

Realizační tým

Prim. MUDr. Jitka Vydrová (odborný manažerka a garant projektových aktivit)
PhDr. Ludmila Jarošová (manažerka projektu)
Ing. Hana Vošahlíková (finanční manažerka)
RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D. (mezinárodní expert a vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci)
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (vědecký pracovník pedagogických oborů)

Harmonogram vzdělávacích akcí

Odborná stáž č. 1 na pracovišti Medical Healthcom byla určena pro akademické pracovníky Fakulty pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni.

Odborná stáž na Dept. of Neurobiology & Cognition, University of Vienna, Rakousko

Odborná stáž na pracovišti „Centre Hospitalier Universitaire“, Marseille, Francie

 

Pro objednání nebo
další informace volejte:
(+420) 733 329 365

Ordinační hodiny

Pondělí: 8,00 - 18,00
Úterý: 8,00 - 18,00
Středa: 8,00 - 18,00
Čtvrtek 8,00 - 18,00
Pátek: 8,00 - 14,00

Pro rezervaci termínu na vyšetření sluchu pětiletých dětí (screening) volejte na shora uvedené číslo.

Náhradní poskytovatel zdravotní péče:

Medico

Prémiová zdravotní péče:

Hlasové centrum

Hlasové centrum Praha je detašovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico, které se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Další informace

Sluchové centrum

Centrum se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Další informace
Mapa
Medical Healthcom spol. s r.o.
Národní 9 a 11, 3.patro
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metrem B nebo tramvají č. 2, 9, 18, 22 na zastávku Národní třída. Bezbariérový přístup je z Národní č. 9.

Metrem C na zastávku I. P. Pavlova a dále tramvají č. 22 na zastávku Národní třída.

Z Hlavního nádraží nebo zastávky Anděl tramvají č. 9 na zastávku Národní třída.

Zobrazit trasu na mapě

Parkování:

Garáže Národního divadla
1. – 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod., každá další hodina: 20 Kč/hod.

Slovanský ostrov
Pondělí – pátek: 8 – 20 hodin; 40 Kč/hod.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Anděl (3 hod. zdarma, další hod. 50 Kč); Palladium Praha (55 Kč/1 hod.); Rudolfinum (60 Kč/1 hod.); Garáže Pařížská (75 Kč/1 hod.)