Vyšetřovací postup k diagnostice mimojícnových projevů refluxní choroby jícnu

29. 4. 2020

Extra-esofageální reflux (laryngopharyngeal reflux) je onemocnění způsobené průnikem kyselého refluxátu ze žaludku nad horní jícnový svěrač a na sliznice dýchacích cest. Postižena bývá sliznice hrtanu a průdušnice.

Klinicky se poškození sliznice hrtanu a průdušnice příliš kyselým či zásaditým pH projevuje množstvím nepříjemných příznaků v oblasti krku a plic. Je to nadměrné zahlenění krku, nemožnost odkašlání hlenu, nucení k pokašlávání, kašel, který může mít charakter astma bronchiale, chrapot, chronické či intermitentní poruchy hlasu, pocit tlaku v krku či "knedlíku v krku", někdy i porucha polykání. Předpokládá se, že se chybné pH na sliznici dýchacích cest spolupodílí i na dalších onemocněních ušních, nosních a krčních: záněty dutin, záněty středouší, zvýšení frekvence zánětů horních cest dýchacích.

24hodinová jícnová impedance-pH

Vyšetřovací postup

  • Vyplnění dotazníku, který se týká životního stylu a stravovacích návyků (v případě potřeby pomůže zdravotní sestra či lékař Hlasového a sluchového centra Praha)
  • Vyplnění dotazníku o charakteru potíží (s asistencí sestry či lékaře)
  • Komplexní vyšetření ušní-nosní-krční (provede lékař Hlasového a sluchového centra Praha)
  • Laryngostroboskopické vyšetření a pořízení digitálního záznamu stavu sliznice hrtanu a průdušnice (vyšetření trvá 5 minut, nebolí, nevyžaduje žádnou anestesii)
  • 24hodinová pHmetrie a měření impedance jícnu - nosem se zavede sonda (tenká hadička o průměru 2mm) do dutiny ústní. V tu chvíli budete vyzván, abyste polkl/a, sonda volně sklouzne až do žaludku. Zavedení sondy trvá necelou minutu. Sonda je napojena na měřič - velikosti krabičky 10x10cm, kterou umístíme na vašem šatstvu. Na měřiči budete krátkým stiskem zaznamenávat během 24hodin, zda pijete, jíte nebo uléháte. Po 24 hodinách se sonda odstraní- vytažení trvá několik vteřin. Po dobu 24hodinového měření můžete vykonávat všechny obvyklé činnosti.

Popis předvídatelných rizik a nežádoucích účinků

Vyšetřovací metoda - 24hodinová pH metrie a impedancmetrie je nutná pro přesné zjištění pH-tedy kyselosti, která proniká z oblasti žaludku na sliznici jícnu a někdy i nad horní jícnový svěrač na sliznice dýchacích cest. Zavedení sondy není bolestivé, nevyžaduje anestesii. Pro některé pacienty může být nepříjemný pocit mírného tlaku v oblasti horního jícnového svěrače - tedy v dolní partii krku.

Je třeba vědět, že sonda vyčnívá z nosu, odkud je napojena do měřiče umístěného někde na šatstvu v oblasti pasu, nelze ji tedy skrýt. Vyšetřovaný by neměl plánovat návštěvu společenských akcí po dobu 24 hodin vyšetření.

Někdy se může stát, že při zavádění sondy je vyvolán pocit na zvracení.

Popis předvídatelných rizik a nežádoucích účinků

Hlavním cílem vyšetřovacího postupu je zjistit, jak vysoko v jícnu působí chorobně kyselé pH, které pochází ze žaludku, aby mohl být nemocný řádně léčen.

Odmítnutí vyšetřovacího postupu

Pokud s vyšetřovacím postupem nesouhlasíte, nepodepíšete informovaný souhlas.

Dodatečné informace

Vyšetřovací postup bude vyhodnocen zpětně. Bude vyhodnocen i výsledek léčby zahájené na základě výsledků vyšetření. Z tohoto důvodu budete v našem centru sledován nejméně po dobu 6 měsíců.

Vaše osobní data a výsledky vyšetření budou uchovávány ve zdravotnické dokumentaci. Výsledky vyšetření budou zpracovány pro potřeby studie lékaři Hlasového a sluchového centra Praha a budou použity pouze anonymně pro účely vědecké a publikační.

Při přípravě tohoto článku byly vzaty do úvahy:

  • International Ethical Guidlines for Biomedical Research involving Human Subjects, Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS) Geneva, 1993
  • World Medical Association Declaration of Helsinki, adopted by th 18th World Medical Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, Revised 1975, 1983, 1989, 1996 ICH-GCP Giudelines; Note for Guidance on Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95), Sept. 1997
  • Extraezofageální refluxní choroba - mezioborový konsenzus Zdroj: Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2 / 2011 Autoři: Vydrová J., Zeleník K., Brandtl P., Lukáš K., Turzíková J., Chlumský J., Sedlák V., Vojtíšková J., Seifert B.
Pro objednání nebo
další informace volejte:
(+420) 733 329 365

Ordinační hodiny

Pondělí: 8,00 - 18,00
Úterý: 8,00 - 18,00
Středa: 8,00 - 18,00
Čtvrtek 8,00 - 18,00
Pátek: 8,00 - 14,00

Pro rezervaci termínu na vyšetření sluchu pětiletých dětí (screening) volejte na shora uvedené číslo.

Náhradní poskytovatel zdravotní péče:

Medico

Prémiová zdravotní péče:

Hlasové centrum

Hlasové centrum Praha je detašovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico, které se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Další informace

Sluchové centrum

Centrum se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Další informace
Mapa
Medical Healthcom spol. s r.o.
Národní 9 a 11, 3.patro
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metrem B nebo tramvají č. 2, 9, 18, 22 na zastávku Národní třída. Bezbariérový přístup je z Národní č. 9.

Metrem C na zastávku I. P. Pavlova a dále tramvají č. 22 na zastávku Národní třída.

Z Hlavního nádraží nebo zastávky Anděl tramvají č. 9 na zastávku Národní třída.

Zobrazit trasu na mapě

Parkování:

Garáže Národního divadla
1. – 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod., každá další hodina: 20 Kč/hod.

Slovanský ostrov
Pondělí – pátek: 8 – 20 hodin; 40 Kč/hod.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Anděl (3 hod. zdarma, další hod. 50 Kč); Palladium Praha (55 Kč/1 hod.); Rudolfinum (60 Kč/1 hod.); Garáže Pařížská (75 Kč/1 hod.)