Sluchové centrum

Pracoviště se zabývá poruchami a vadami sluchu u dětí i dospělých a výzkumnou činností v oblasti lidského hlasu. Nálezy pacientů mohou být anonymně používány k vědeckým a pedagogickým účelům. Sluchové centrum Praha/Medical Healthcom s.r.o. je zdravotnické zařízení akreditované Ministerstvem zdravotnictví k výuce lékařů v oboru otorinolaryngologie a foniatrie. 

a) Centrum provádí diagnostiku typu a stupně postižení sluchové vady

Centrum je vybavené:

 • moderní audiologickou komorou pro měření prahu sluchu a vyšetření srozumitelnosti řeči
 • přístrojem na měření otoakustických emisí pro screeningové vyšetření sluchu
 • klinickým tympanometrem k posouzení stavu středouší

Vyšetřujeme i děti před 3. rokem věku. Vyšetření předchází nácvik spolupráce při audiologickém vyšetření.

b) Sluchové centrum provádí terapii u pacientů s náhle vzniklými vadami sluchu, u sluchových vad, které se postupně zhoršují a speciální péče je věnována diagnostice a léčbě ušních šelestů.

Abychom zjistili příčinu šelestu provádíme následující vyšetření:

 • Komplexní audiologické vyšetření
 • Rtg C páteře
 • Interní vyšetření a vyšetření lipidového profilu
 • Ultrazvukové vyšetření extrakraniálních cév a neurologické vyšetření
Podle výsledků vyšetření je po konsultaci s neurologem a internistou doporučena příslušná léčba:
 • rehabilitační v případě nálezu blokového postavení C pateře
 • medikamentosní u např. nově zjištěné hypertenze nebo u zvýšených hladin krevních lipidů

c) Sluchové centrum zabezpečuje korekci vad sluchu.

Po vyšetření odesíláme pacienty na otorinolaryngologické kliniky v případě možného operačního zlepšení (plastické operace bubínku u perforace bubínku, náhrady středoušních kůstek u otosklerózy, sanační operace u chronických středoušních zánětů)

Není - li možné sluch zlepšit operačně, připadá v úvahu korekce sluchu pomocí sluchadel.

Aktuálně máme k dispozici sluchadla 5 sluchadlových firem:

Audiocentrum TV: www.audiocentrumtv.cz
Interton: www.sla.cz
Siemens: www.sluchadla.cz
Widex: www.widex.cz
Phonak: www.sluchadlaprozivot.cz

Postup před přidělením sluchadla

d) Sluchové centrum poskytuje poradenství

 • v oblasti kochleárních implantací u dětí i dospělých
 • o problematice tzv. BAHA sluchadel (sluchadla zakotvená do kosti)
 • o příčinách vrozených vad sluchu ve spolupráci s genetickou klinikou

Technická podpora uživatelům sluchadel
výměna hadiček, ultrazvukové čištění tvarovek, výměna filtrů

Technik: Rudolf Wejmelka

Pouze středa 8:00 - 10:00 hod
(bez objednání)
Pro objednání nebo
další informace volejte:
(+420) 733 329 365

Ordinační hodiny:

Pondělí:  9,00 - 18,00
Úterý:  8,00 - 18,00
Středa: 12,00 - 18,00
Čtvrtek:  8,00 - 18,00
Pátek: 8,00 - 14,00

Rezervace termínu na vyšetření sluchu pětiletých dětí (screening). Termín vyšetření sluchu dítěte si rezervujte na telefonicky: (+420) 733 329 365

 

Ve dnech 12. - 14. října 2023 pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha 20. Česko – slovenský foniatrický kongres a XXXIII. Dny Evy Sedláčkové na Zámku Liblice u Mělníka. www.fonkongres2023.cz 

Medico

Hlasové centrum

Hlasové centrum Praha je detašovaným pracovištěm Polikliniky ambulantních specialistů Medico, které se specializuje na diagnostiku a léčbu všech typů onemocnění a poruch hlasu.

Další informace

Sluchové centrum

Centrum se specializuje na problematiku osob s poruchou sluchu se zaměřením na osoby ohluchlé a osoby trpící hučením v uších. Zároveň se pracoviště zabývá protetickou péčí a přidělováním sluchadel nemocným s poruchou sluchu, dětem i dospělým.

Další informace
Mapa
Medical Healthcom spol. s r.o.
Národní 9 a 11, 3.patro
Praha 1

Jak se k nám dostanete:

Metrem B nebo tramvají č. 2, 9, 18, 22 na zastávku Národní třída. Bezbariérový přístup je z Národní č. 9.

Metrem C na zastávku I. P. Pavlova a dále tramvají č. 22 na zastávku Národní třída.

Z Hlavního nádraží nebo zastávky Anděl tramvají č. 9 na zastávku Národní třída.

Zobrazit trasu na mapě

Parkování:

Garáže Národního divadla
1. – 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod., každá další hodina: 20 Kč/hod.

Slovanský ostrov
Pondělí – pátek: 8 – 20 hodin; 40 Kč/hod.

Obchodní centrum Nový Smíchov - Anděl (3 hod. zdarma, další hod. 50 Kč); Palladium Praha (55 Kč/1 hod.); Rudolfinum (60 Kč/1 hod.); Garáže Pařížská (75 Kč/1 hod.)